Naujų ir naudotų TP individualaus patvirtinimo įvertinimas (ekspertizė)

  • Techninės sąlygos

Individualaus patvirtinimo procedūros atliekamos Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 ir Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“.