EEE šalyse atliktos TA pripažinimo tvarka

 

DĖMESIO :

EEE šalyse atliktos techninės apžiūros pripažinimo procedūrų atlikimas pratęsiamas iki 2020 m. kovo 31 dienos. Žemiau pateikiame nuorodą į teisės aktą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f37a0702b1111eabe008ea93139d588

 

Informuojame, kad techninės apžiūros pripažinimas atliekamas tik Lietuvos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms, kurioms techninė apžiūra atlikta ES šalių techninių apžiūrų stotyse, kurių sąrašas skelbiamas Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) prie Susisiekimo ministerijos http://vkti.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/technine-prieziura/eksploatavimo-prieziura/technines-apziuros-centrai-ir-stotys  ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos www.vta.lt  interneto svetainėse.

   Su LTSA direktoriaus 2018-05-04 patvirtintu tvarkos aprašu Nr. 2BE-155 galite susipažinti paspaudę šią nuorodą :

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c5899004f7111e8bfc4ce79f90502d4

   Transporto priemonės valdytojas norintis, kad mūsų įmonė pripažintų Lietuvoje registruotos transporto priemonės techninę apžiūrą, atliktą ES šalyje, pateikia  rašytinį prašymąValdytojas kartu su prašymu pripažinti privalomąją techninę apžiūrą privalo papildomai pateikti Europos ekonominės erdvės šalies draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduoto galiojančio valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir, priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar transporto priemonės paskirties, Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) 20 punkte nurodytų dokumentų kopijas, transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui, jeigu transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme. 

Pripažinimo procedūra atliekama tik techninės apžiūros centre, adresu Raudondvario pl. 234, Kaunas. Prašymą bei papildomus dokumentus galite pateikti vienu iš pasirinktu būdu: tiesiogiai padalinio vadovui; el. paštu : kaunas@vta.lt arba atsiųsti registruotu laišku. Pažyma išduodama apmokėjus pripažinimo paslaugos mokestį. Mokesčio dydis nurodytas lentelėje:

Paslaugos kaina už vieną transporto priemonės TA pripažinimą

Paslaugos pavadinimas

Įmokos kodas

Paslaugos kaina

Eur. Su PVM

Už transporto priemonės techninės apžiūros atlikimo EEE šalyse pripažinimo procedūrą transporto priemonės klasei:

 

1. M1, M2, M3, N1, O1, O2, O3, L1 - L7

 

 

2. N2, N3 ir O4

 

 

 

 

 

1102

 

 

1103

 

 

 

 

9,00

 

 

14,00


 

Apmokėti už paslaugą galima įmonės kasoje grynais / kortele arba pavedimu.  

Mokant pavedimu mokėjimo dokumente būtina nurodyti:

- gavėjas ( UAB Kauno techninės apžiūros centras) - įmonės kodas (134326089)

- įmokos kodas ( pagal transporto priemonės klasę - 1102 arba 1103)

- mokėjimo paskirtis ( „Už TA pripažinimą EEE šalyse“ būtinai nurodant transporto priemonės, už kurią mokamas mokestis, valstybinį numerį/ numerius)

- gavėjo sąskaitos :

A/s LT887300010002285053 AB Swedbank

A/s LT547044060007867281 AB SEB bankas