EEE šalyse atliktos TA pripažinimo tvarka

 

DĖMESIO :

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. įsigalioja nauja EEE šalyse atliktos techninės apžiūros

pripažinimo tvarka. Techninių apžiūrų centrai pripažinimų po šios datos neatliks.

Su nauja EEE pripažinimo tvarka galite susipažinti žemiau paspaudę šias nuorodas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c5899004f7111e8bfc4ce79f90502d4/asr

https://www.vta.lt/privalomoji-technine-apziura/aktuali-informacija/eee-...