Kontrolieriaus priimto sprendimo apskundimo tvarka

      Jeigu Jūs nesutinkate su kontrolieriaus priimtu sprendimu, jį galite apskųsti techninės apžiūros įmonės vadovui, pateikdami raštišką prašymą pakeisti kontrolieriaus sprendimą. Jeigu Jūsų netenkina įmonės vadovo sprendimas, Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) galite pateikti nustatytos formos prašymą pakeisti įmonės vadovo priimtą sprendimą.

      Pilna kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarka yra patvirtinta 2015-07-20 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 2B-168. Nuoroda į teisės aktą :

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee4acac02eb711e5b1be8e104a145478

      Jeigu Jūsų netenkino ir LTSA priimtas sprendimas, galite kreiptis į Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos arba į teismą įstatymų numatyta tvarka.