Papildomų paslaugų kainos

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

PATVIRTINTA :

UAB Kauno techninės  apžiūros centras  direktoriaus 

2015-09-22d.  įsakymu  Nr. 39

Kelių transporto priemonių valdytojams papildomai teikiamų paslaugų kainos su PVM

 

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur

1.  Už TA rezultatų kortelės išdavimą naujai kelių transporto priemonei:

1.1.lengvojo automobilio priekabai, motociklui ar motociklui su priekaba;

1.2.kitoms kelių transporto priemonėms.

 

2.30

4.30

 

2. 

 

3. Apžiūros atlikimą patvirtinančios Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) išdavimas lengvajam automobiliui (M1 klasės) naudojamam verslo tikslais žmonėms vežti.

5.75

4. Už  pakartotinį TA rezultatų kortelės išdavimą, kai transporto priemonės valdytojas po atliktos apžiūros jį prarado ar sugadino, ar pakeitė valstybinio numerio ženklus:

4.1.lengvųjų automobilių priekaboms, motociklams ir motociklams su priekaba;

4.2.kitoms kelių transporto priemonėms.

 

 

1.45

4.30

5. TA rezultatų kortelės keitimas po transporto priemonės pirmos registracijos Lietuvoje.

2.00

6.Pažymos išdavimas apie transporto priemonei atliktą privalomąją techninę apžiūrą.   (išduodama tik administracijoje adresu Raudondvario pl. 234, Kaunas.)

 

2.90

7. Už techninės apžiūros  sertifikato, išduodamo ekologinius, techninius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms  išdavimą.

5.75

8.  Už eismo saugumo reikalavimų atitikimo priekabai (puspriekabei) sertifikato išdavimą, kai nėra atstovo Lietuvoje.

5.75

9. Už pakartotinį  techninės apžiūros sertifikato arba eismo saugumo reikalavimų atitikimo priekabai (puspriekabei) sertifikato išdavimą, kai kelių transporto priemonės valdytojas po atliktos apžiūros pakeitė kelių transporto priemonės valstybinio numerio ženklus, prarado ar sugadino anksčiau išduotą sertifikatą.

5.75

10. Už  stiklų  šviesos  laidumo  matavimą ir  pažymos  parengimą.                    

5.75

11. Už sumokėtą ir nepanaudotą Lietuvoje įregistruotos krovininės transporto priemonės mokesčio patvirtinimą.

5.75

12. Dienos leidimo išdavimas, suteikiantis teisę atvykti į techninę apžiūrą.

2.90

 


 


50% nuolaida už kelių transporto priemonių valdytojams papildomai teikiamas paslaugas, išvardintas punktuose  1;4;5;6; taikoma:

asmenims, kuriems nustatytas 0-40 % darbingumo lygis, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialių poreikių lygis, jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms.