Papildomų paslaugų kainos

 

                                                                                                         PATVIRTINTA:

                  UAB Kauno techninės  apžiūros centras direktoriaus 

2022-08-08d.  įsakymu  Nr. 32

 

Kelių transporto priemonių valdytojams papildomai teikiamų paslaugų kainossu PVM

 

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur. su PVM

1.  Už TA rezultatų kortelės išdavimą  naujai kelių transporto priemonei:

1.1. lengvojo automobilio priekabai, motociklui ar motociklui su priekaba;

1.2. kitoms kelių transporto priemonėms.

 

4.00

6.00

 

2. Už  pakartotinį TA rezultatų kortelės išdavimą, kai transporto priemonės valdytojas po atliktos apžiūros jį prarado ar sugadino, ar pakeitė valstybinio numerio ženklus:

2.1. lengvųjų automobilių priekaboms, motociklams ir motociklams su priekaba;

2.2. kitoms kelių transporto priemonėms.

 

 

 

4.00

6.00

 

3. TA rezultatų kortelės keitimas po transporto priemonės pirmos registracijos Lietuvoje.

2.00

 

 

4.Pažymos išdavimas apie transporto priemonei atliktą privalomąją techninę apžiūrą.*

  

7.00

 

5. Už saugių transporto priemonių techninės apžiūros sertifikato išdavimą ar keitimą

 

 

8.00

 

6.  Už eismo saugumo reikalavimų atitikimo priekabai (puspriekabei) sertifikato išdavimą, kai nėra atstovo Lietuvoje.

12.00

7. Už  stiklų  šviesos  laidumo  matavimą ir  pažymos  parengimą*

10.00

8. Už triukšmo lygio patikrinimą triukšmo matavimo prietaisu ir pažymos parengimą*

10.00

9. Už sumokėtą ir nepanaudotą Lietuvoje įregistruotos krovininės transporto priemonės mokesčio patvirtinimą*. (mokėjimo dokumento kopiją siųsti el. adresu: kaunas@vta.lt)

7.00

 

 

10. Dienos leidimo išdavimas, suteikiantis teisę atvykti į techninę apžiūrą.

 

4.50

 

*- tik Raudondvario pl. 234, Kaunas
Pastaba:

50% nuolaida už kelių transporto priemonių valdytojams papildomai teikiamas paslaugas, išvardintas punktuose  1; 2; 3; 4 taikoma:

asmenims, kuriems nustatytas 0-40 % darbingumo lygis, asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialių poreikių lygis, jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms.