Apžiūros atlikimo kainos

 

PATVIRTINTA:

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 2BE-101

 

 

MAKSIMALIŲ KAINŲ SU PVM UŽ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Procedūros tipas

Procedūrų patikros kainų lygiai

TA

PTA1

PTA2

PTA3

PTA4

1.

L1, L3  klasės mopedų ir motociklų patikra

10,7

1,6

2,8

3,9

5,4

2.

L2, L4, L5, L6, L7  klasės mopedų ir motociklų patikra

16,4

2,3

4,2

5,9

8,3

3.

M1 klasės transporto priemonių patikra

21,9

3,0

5,7

7,8

11,0

4.

M2 klasės mažųjų autobusų patikra

25,3

3,6

6,6

9,1

12,6

5.

M3 klasės autobusų, troleibusų patikra

35,9

5,0

9,3

13,0

18,0

6.

M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų patikra

40,7

5,7

10,6

14,6

20,3

7.

N1 klasės krovininių transporto priemonių patikra

22,4

3,1

5,8

8,0

11,2

8.

N2 klasės krovininių transporto priemonių ir T5 klasės ratinių traktorių patikra

28,6

4,0

7,5

10,3

14,3

9.

N3 klasės krovininių transporto priemonių patikra

40,7

5,7

10,6

14,6

20,3

10.

O1 klasės transporto priemonių priekabų patikra

8,2

1,1

2,1

2,9

4,1

11.

O2 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

14,4

2,0

3,7

5,1

7,2

12.

O3 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

27,7

3,9

7,2

9,9

13,9

13.

O4 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

33,9

4,7

8,8

12,2

17,0

14.

Papildoma transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikra

10,4

1,5

(PTA)

 

 

 

15.

Papildoma transporto priemonių, skirtų saugiems kroviniams vežti, patikra

10,4

1,5

(PTA)

 

 

 

16.

Dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikra

5,6

0,8

1,5

2,0

2,8

17.

Papildoma procedūra transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumui patikrinti

3,5

1,8

(PTA)

 

 

 

18.

Papildoma procedūra transporto priemonių su pneumatine, hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumui patikrinti

11,5

 

 

 

 

19.

Papildoma istorinių motorinių transporto priemonių patikra

87,6

43,8

(PTA)

 

 

 

 

 

TA     – procedūros kaina.

PTA – pakartotinės procedūros kaina, kai yra naudojama tik dalis įrangos ir / ar techninės apžiūros laikas užtrunka ne ilgiau kaip 50 proc. privalomajai techninei apžiūrai skirto laiko.

PTA1 – pakartotinės procedūros kaina, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija, sudaro 14 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos.

PTA2 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 26 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA3 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 36 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA4 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 50 proc.  privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

 

50% nuolaida už privalomosios techninės apžiūros ir pakartotinės techninės apžiūros atlikimą taikoma:

 

  • Asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis,  jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms;
  • Asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms;
  • specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms.

 

Nuolaida taikoma tik Lietuvos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms.

 

Nuolaida netaikoma, jei transporto priemone vykdoma komercinė veikla.