Apžiūros atlikimo kainos

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. 2BE-405

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2024 m. balandžio 16 d. įsakymo

Nr. 2BE-59  redakcija)

PATVIRTINTA
UAB Kauno techninės apžiūros centras direktoriaus
2024-07-15 įsakymu Nr. 26

 

MAKSIMALIŲ KAINŲ SU PVM UŽ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Procedūros tipas

Procedūrų patikros kainų lygiai

TA

PTA1

PTA2

PTA3

PTA4

1.

L1, L3  klasės mopedų ir motociklų patikra

11,2

1,7

2,9

4,1

5,7

2.

L2, L4, L5, L6, L7  klasės mopedų ir motociklų patikra

17,2

2,4

4,4

6,2

8,7

3.

M1 klasės transporto priemonių patikra

23,0

3,1

6,0

8,2

11,5

4.

M2 klasės mažųjų autobusų patikra

26,5

3,8

6,9

9,5

13,2

5.

M3 klasės autobusų, troleibusų patikra

37,6

5,2

9,7

13,6

18,9

6.

M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų patikra

42,7

6,0

11,1

15,3

21,3

7.

N1 klasės krovininių transporto priemonių patikra

23,5

3,2

6,1

8,4

11,7

8.

N2 klasės krovininių transporto priemonių patikra

30,0

4,2

7,9

10,8

15,0

9.

N3 klasės krovininių transporto priemonių patikra

42,7

6,0

11,1

15,3

21,3

10.

O1 klasės transporto priemonių priekabų patikra

8,6

1,2

2,2

3,0

4,3

11.

O2 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

15,1

2,1

3,9

5,3

7,5

12.

O3 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

29,0

4,1

7,5

10,4

14,6

13.

O4 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

35,5

4,9

9,2

12,8

17,8

14.

Papildoma transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikra

10,9

1,6

(PTA)

 

 

 

15.

Papildoma transporto priemonių, skirtų saugiems kroviniams vežti, patikra

10,9

1,6

(PTA)

 

 

 

16.

Dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikra

5,9

0,8

1,6

2,1

2,9

17.

Papildoma procedūra transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumui patikrinti

3,7

1,9

(PTA)

 

 

 

18.

Papildoma procedūra transporto priemonių su pneumatine, hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumui patikrinti

12,1

 

 

 

 

19.

Papildoma istorinių motorinių transporto priemonių patikra

91,8

45,9

(PTA)

 

 

 

kur

TA – procedūros kaina.

PTA – pakartotinės procedūros kaina, kai yra naudojama tik dalis įrangos ir / ar techninės apžiūros laikas užtrunka ne ilgiau kaip 50 proc. privalomajai techninei apžiūrai skirto laiko.

PTA1 – pakartotinės procedūros kaina, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija, sudaro 14 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos.

PTA2 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 26 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA3 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 36 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA4 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 50 proc.  privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

_____________________

 

50% nuolaida už privalomosios techninės apžiūros ir pakartotinės techninės apžiūros atlikimą taikoma:

 

  • Asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis,  jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms;
  • Asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms;
  • specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms.

 

Nuolaida taikoma tik Lietuvos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms.

 

Nuolaida netaikoma, jei transporto priemone vykdoma komercinė veikla.