Apžiūros atlikimo kainos

2004 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 3-37
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2014 m. gruodžio 17 d. įsakymo
Nr. 3-516-(E) redakcija)

 

Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių

ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą

sąrašas

 

Eil.

Nr.

Už transporto priemonių apžiūrą / Už techninių reikalavimų patikrą

TA

*PTA

**PTA

***PTA

****PTA

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

1

L1 ir L3 klasės mopedų ir motociklų

5,21

0,87

1,16

1,74

2,61

2

L2, L4, L5, L6 ir L7 klasės mopedų ir motociklų

6,37

0,87

1,74

2,03

3,19

3

M1 klasės transporto priemonių

 

14,48

2,03

3,77

5,21

7,24

4

M2 klasės mažųjų autobusų

 

19,69

3,19

5,21

6,66

9,85

5

M3 klasės autobusų, troleibusų

 

28,09

4,34

7,24

9,85

14,19

6

M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų

35,62

5,50

9,27

12,74

17,96

7

N1 klasės krovininių transporto priemonių

19,69

3,19

5,21

7,24

9,85

8

N2 klasės krovininių transporto priemonių

24,62

3,77

6,08

8,69

12,45

9

N3 klasės krovininių transporto priemonių

29,83

4,34

7,53

10,72

15,06

10

O1 klasės transporto priemonių priekabų

5,21

0,87

1,16

2,03

2,61

11

O2 klasės krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių)

9,85

1,74

2,61

3,77

4,92

12

O3 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių)

16,51

2,61

4,34

5,79

8,40

13

O4 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių)

20,85

3,19

5,21

7,53

10,43

14

Už papildomą krovininių transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems  kroviniams vežti, patikrą

11,01

1,74

 

 

 

15

Už papildomą krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių), skirtų pavojingiesiems  kroviniams vežti, patikrą

8,11

1,16

 

 

 

16

Už papildomą „saugių“:

 

 

 

 

 

16.1

krovininių transporto priemonių patikrą

10,43

1,45

 

 

 

16.2

krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikrą

7,82

1,16

 

 

 

17

Už papildomą krovininių transporto

priemonių priekabų (puspriekabių) eismo saugumo reikalavimų atitikties patikrą

7,82

1,16

 

 

 

18

Už transporto priemonės dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą

8,98

1,74

2,32

3,19

4,63

19

Už papildomą procedūrą atliekant transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą

3,77

1,74

 

 

 

20

Už papildomą transporto priemonių su pneumatine stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą, kai matuojamas pavaros slėgis

11,01

 

 

 

 

21

Už papildomą transporto priemonių su pneumatine stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą, matuojant stabdžių pavaros slėgį ir papildomai sukuriant vertikalią ašies (-ių) apkrovą

16,51

 

 

 

 

22

Už papildomą transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3500 kg, su hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą

11,01

 

 

 

 

 

 

TA – privalomoji techninė apžiūra.

*PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija.

**PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

***PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

****PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

 

 

50% nuolaida už privalomosios techninės apžiūros ir pakartotinės techninės apžiūros atlikimą taikoma:

 

asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (arba I ir II grupė), asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms. Nuolaida taikoma tik Lietuvoje registruotoms transporto priemonėms.

Nuolaida netaikoma, jei vykdoma komercinė veikla.