Apžiūros atlikimo kainos

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. 2BE-405

 

MAKSIMALIŲ KAINŲ SU PVM UŽ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Procedūros tipas

Procedūrų patikros kainų lygiai

TA

PTA1

PTA2

PTA3

PTA4

1.

L1, L3  klasės mopedų ir motociklų patikra

9,6

1,4

2,5

3,5

4,8

2.

L2, L4, L5, L6, L7  klasės mopedų ir motociklų patikra

14,7

2,1

3,8

5,3

7,4

3.

M1 klasės transporto priemonių patikra

19,6

2,7

5,1

7,0

9,8

4.

M2 klasės mažųjų autobusų patikra

22,6

3,2

5,9

8,1

11,3

5.

M3 klasės autobusų, troleibusų patikra

32,1

4,5

8,3

11,6

16,1

6.

M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų patikra

36,4

5,1

9,5

13,1

18,2

7.

N1 klasės krovininių transporto priemonių patikra

20,0

2,8

5,2

7,2

10,0

8.

N2 klasės krovininių transporto priemonių ir T5 klasės ratinių traktorių patikra

25,6

3,6

6,7

9,2

12,8

9.

N3 klasės krovininių transporto priemonių patikra

36,4

5,1

9,5

13,1

18,2

10.

O1 klasės transporto priemonių priekabų patikra

7,3

1,0

1,9

2,6

3,7

11.

O2 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

12,9

1,8

3,3

4,6

6,4

12.

O3 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

24,8

3,5

6,4

8,9

12,4

13.

O4 klasės transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikra

30,3

4,2

7,9

10,9

15,2

14.

Papildoma transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems kroviniams vežti, patikra

9,3

1,3

(PTA)

     

15.

Papildoma transporto priemonių, skirtų saugiems kroviniams vežti, patikra

9,3

1,3

(PTA)

     

16.

Dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikra

5,0

0,7

1,3

1,8

2,5

17.

Papildoma procedūra transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumui patikrinti

3,1

1,6

(PTA)

     

18.

Papildoma procedūra transporto priemonių su pneumatine, hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumui patikrinti

10,3

       

19.

Už papildomą istorinių motorinių transporto priemonių patikrą

78,4

39,2

 

 

 


TA – procedūros kaina.

PTA – pakartotinės procedūros kaina, kai yra naudojama tik dalis įrangos ir / ar techninės apžiūros laikas užtrunka ne ilgiau kaip 50 proc. privalomajai techninei apžiūrai skirto laiko.

PTA1 – pakartotinės procedūros kaina, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija, sudaro 14 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos.

PTA2 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 26 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA3 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 36 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA4 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 50 proc.  privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

 

50% nuolaida už privalomosios techninės apžiūros ir pakartotinės techninės apžiūros atlikimą taikoma:

 

asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (arba I ir II grupė), asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, jiems priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms. Nuolaida taikoma tik Lietuvoje registruotoms transporto priemonėms.

Nuolaida netaikoma, jei vykdoma komercinė veikla.